13 november 2014, om 19:30 | Huis voor Cultuur en Bestuur

Fractiespreekuur

Elke donderdag voorafgaand aan de week van de commissievergaderingen is er een spreekuur.