15 mei 2013 | Buitencenrum (nieuwe bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer)

Hellendoorn groen en duurzaam

Wij nodigen u van harte uit voor een discussiebijeenkomst over lokale duurzaamheid en groenbeleid op woensdag 15 mei van 19.30 tot 22.00 uur in  het nieuwe bezoekerscentrum Staatsbosbeheer (bij Dalzicht).

 

 

De PvdA betrekt de gemeenschap bij het opstellen van haar verkiezingsprogramma 2014-2018.

 

Volgend jaar in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De PvdA Hellendoorn-Nijverdal wil uw mening graag betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de jaren 2014 tot 2018. Een periode die vooral in het teken zal staan van het maken van keuzes. De gemeente krijgt er extra taken vanuit het rijk bij, maar moet dit met minder geld doen.

 

De PvdA neemt haar verantwoordelijkheid ook voor de nieuwe gemeenteraadsperiode en wil de gemeente Hellendoorn graag zo goed mogelijk (mee) besturen. Daarbij gaan wij het maken van pijnlijke keuzes niet uit de weg, maar houden wel vast aan het welzijn van de mensen. Eerlijk delen en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten staan bij ons voorop.

 

Welke keuzes vindt u dat er gemaakt moeten worden? Wat vindt u dat er in ons verkiezingsprogramma moet staan. Wij horen dat graag van u!

 

Om van u te vernemen welke keuzes u zou maken, houden wij een viertal bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. De laatste is op 15 mei met als thema ‘Een Duurzaam en Groen Hellendoorn’.

Het gaat dan bijvoorbeeld over  het belang van openbaar groen, kinderspeelplaatsen, natuurgebieden, energiebesparing, duurzaamheid, afvalinzameling, recycling, agrarische sector en (langzaam) verkeer. Maar u kunt zelf ook andere onderwerpen inbrengen.