6 maart 2014, Het Cetrum Nijverdal | Het Cetrum Nijverdal

Senioren in actie

Aanleiding conferentie

Gemeenten krijgen steeds meer taken van de rijksoverheid op hun bordje.Taken die alle burgers raken, maar zeker ook de ouderen onder ons.|
Er zal meer een beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en hun directe omgeving, zoals familie, vrienden en buren. Is onze samenleving al klaar voor deze veranderingen?

PROO wil  het belang van participatie door senioren alsmede het maatschappelijke “kapitaal” dat deze groep burgers vertegenwoordigd onder de  aandacht van senioren, beleidsmakers en politieke beslissers brengen.

Enkele vragen waarover we meer duidelijkheid hopen te krijgen zijn:

  • Hoe worden senioren betrokken bij het noodzakelijke maatschappelijke transformatie proces?
  • Welke rol/bijdrage moeten/kunnen senioren hierin vervullen?
  • Wat mag van senioren worden verwacht?
  • Welke rol zien lokale overheden en professionele organisaties hierin voor zichzelf weggelegd?
  • Wat mogen we van hen verwachten?
  • Wie moet hierin de regie voeren?