PvdA biedt wethouder bord aan met Energieopgave Hellendoorn

30 november 2017

Uit de Hellendoornse energievisie blijkt duidelijk dat de gemeente Hellendoorn staat voor een grote energie opgave. Het viel de PvdA op dat het daarbij voornamelijk ging over CO2, de PvdA wil duidelijker maken hoe Hellendoorn er voor staat wat betreft energie en geeft daarom een informatiebord cadeau aan de wethouder.

In Hellendoorn verbruiken inwoners en bedrijven samen meer dan 211 miljoen kilowattuur per jaar, per inwoner is dat 5906 kWh per inwoner. Helaas is nog maar 2,3% van de stroom duurzaam opgewekt en het met de huidige groei van duurzame opwekking zou het 219 jaar duren om de doelstelling te halen (we hebben 33 jaar). Om deze stroom op te wekken met zonnepanelen zijn ongeveer 216,2 hectare aan zonnepanelen nodig of 31 windmolens van 150 meter hoog danwel 22 windmolens van 200 meter hoog. Zoveel kunnen we er in Hellendoorn niet kwijt en dus zullen we keuzes moeten maken wat we dan wel willen.

Gezien deze opgave wil de PvdA-fractie een aantal voorstellen tot concrete acties doen:

1. Het mag niet zo zijn dat inwoners met minder geld in de portemonnee niet kunnen profiteren van goedkopere duurzame energie omdat ze niet kunnen investeren. De PvdA is dan ook voor de oprichting van een revolverend fonds specifiek er op gericht dat inwoners met een smalle beurs ook zonnepanelen of andere maatregelen kunnen aanschaffen.

2. De PvdA wil ook een revolverend fonds voor sportverenigingen en scholen, aanvullend op de provincie. Daarmee zouden ook scholen en sportaccommodaties, die veel stroom en gas verbruiken, verder op weg geholpen kunnen worden.

3. De gemeente moet het goede voorbeeld geven dus willen we dat alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen voor eigen gebruik en dat we nieuwe gebouwen energieneutraal bouwen.

4. De duurzaamheidsdoelstellingen kunnen in Hellendoorn – en in geen enkele andere
gemeente – worden gehaald zonder windenergie. De PvdA wil dat inwoners, mogelijke initiatiefnemers en gemeente samen gaan bepalen waar het beste windmolens kunnen komen te staan.