PvdA fractie stelt vragen aan college Hellendoorn over haar standpunt omtrent de woz waarde bij verduurzaming.

5 september 2018

In Emmen is onlangs de woz waarde verhoogd van huizen met zonnepanelen, de PvdA Hellendoorn is van mening dat dit de noodzakelijke verduurzaming tegenwerkt en goedwillende inwoners straft. En wil graag dat dit soort beleid niet in Hellendoorn voorkomt.

De PvdA Hellendoorn stelde daarom de volgende vragen:
– Is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat de WOZ waarde niet afhankelijk mag worden gesteld van de aanwezigheid van zonnepanelen (PV) op daken of op andere plekken van de woning en/of perceel; noch van particuliere woningen, bedrijfsgebouwen, noch van maatschappelijk vastgoed?

– Is het college het met ons eens dat de WOZ waarde niet afhankelijk mag worden gesteld van de aanwezigheid van andere installaties voor de opwekking van groene stroom of warmte? Denk hierbij aan (kleine) windmolens, buiteninstallaties van warmtepompen of andere installaties die in de toekomst nog ontwikkeld worden en bijdragen aan het verlagen van de CO2 emissies en energieverbruik, en het vergroten van de duurzame energieproductie in/van de gemeente Hellendoorn.

– Is het college het met ons eens dat het verhogen van de WOZ waarde een geheel verkeerd signaal richting de inwoners en ondernemers zou zijn en een ontmoediging om te verduurzamen? En dat deze maatregel haaks zou staan op de duurzaamheidsambities van de gemeente Hellendoorn?