Door op 16 mei 2013

“betrek burgers bij natuur en voorkom polarisatie”

Dat was onder meer een boodschap die de PvdA gisteren meekreeg op een avond over het verkiezingsprogramma met als thema “een groen en duurzaam Hellendoorn”.

In de voorbereiding op het verkiezingsprogramma heeft de PvdA vier avonden georganiseerd om met betrokkenen te praten over hun ideeen over dat programma.

De eerste drie gingen respectievelijk over “een actief en recreatief Hellendoorn”, “een zorgzaam Hellendoorn” en “een sociaal Hellendoorn”.

De vierde ging dus over een groen en duurzaam Hellendoorn. Een klein maar zeer betrokken en deskundige club mensen ging in gesprek met mensen van de PvdA die zich met het opstellen van het programma bezig houden.

Een belangrijke boodschap was dat de aanwezigen vonden dat de burgers te weinig werden betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de natuur. Als voorbeeld werd de aanleg van het fietspad tussen het Reestpark en Landal dwars door het bos, genoemd. Dat fiestpad werd plotseling aangelegd zonder dat iemand daar eigenlijk van wist.

Bovendien benadrukte men dat door burgers meer te betrekken ook polarisatie tussen voorstanders en tegenstanders van (meer) natuur kon worden voorkomen.

Zo kwamen er nog veel meer adviezen aan de programmacommissie naar voren.

Eind juni zal de pogrammacommissie haar werk af hebben en een concept programma klaar hebben.