De PvdA wil gasvrije wijk in Hellendoorn

16 april 2018

In Nederland is het uitgangspunt dat onze woningen in 2050 volledig gasvrij zullen zijn. Dit willen we doen om drie redenen. Allereerst omwille van het milieu en klimaatveranderingen te temperen, daarnaast om de gaswinning in Groningen te kunnen stoppen en tot slot om niet afhankelijk te zijn van bedenkelijke regimes.

Dat stelt ons voor een aanzienlijke opgave, er gebeurt al wel veel aan het verduurzamen van huizen en ik zou iedereen aanraden om contact te zoeken met duurzaam thuis Twente van huizen en ik we hebben iets minder dan 15.000 woningen in Hellendoorn en dus zullen we in onze gemeente elk jaar meer dan 450 woningen moeten aanpakken om in 2050 gasvrij te zijn en we zien dat er stappen worden gezet door bijvoorbeeld de woningstichting, maar dit is nog lang niet genoeg.

De minister van Binnenlandse zaken ziet dit waarschijnlijk meer in Nederland en heeft daarom 90 miljoen beschikbaar gesteld om 20 plannen te financieren die wijken van ongeveer 500 woningen van het gas af te koppelen. Voor de PvdA Hellendoorn een reden om aan het college te vragen of de gemeente Hellendoorn hier aan mee kan doen.

De PvdA vindt daarbij sociale duurzaamheid van groot belang. De energietransitie gaat veel vragen van onze inwoners die met hoge kosten te maken kunnen krijgen hetzij qua investering, hetzij omdat de energielasten toenemen. Met dit soort initiatieven kunnen wellicht meer collectieve maatregelen getroffen worden die voor individuele huishoudens de lasten kunnen verlichten.

Concreet kan dat bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente collectieve inkoop stimuleert, in samenwerking met industrie gekeken gaat worden of industriële warmte gebruikt kan worden en er met de woningstichting gesproken gaat worden of van hun ervaring geleerd kan worden en dit wellicht opgeschaald kan worden.

Reden voor de PvdA om hierover vragen te stellen aan het college