28 februari 2014

De Vitale Oudere.

Voor de PvdA geldt: “Iedereen doet mee!”

Dit geld ook voor vitale ouderen. Ouderen moeten betrokken kunnen blijven bij de samenleving. Meer dan 80% van de ouderen is prima in staat is om voor zichzelf te zorgen mits de omstandigheden dit toelaten. Zij leveren dikwijls een concrete, substantiële en financiële bijdrage aan onze maatschappij. De individuele omstandigheden bepalen vaak of de ouder wordende mens in staat wordt gesteld zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen en zijn of haar bijdrage, ervaring en expertise aan de samenleving te geven.

De “nieuwe ouderen” zijn en blijven langer vitaal en willen zich blijven inzetten voor de maatschappij. Ouderen willen niet betutteld worden door een lokale overheid, die wel weet wat goed voor hen is. Zij zitten vol goede ideeën en willen graag hun ervaringen delen.

Dit kwam gisteravond tot uitdrukking op een debatavond georganiseerd door de drie ouderenbonden van de gemeente Hellendoorn. De KBO, PVOB en ANBO gaven aan dat ze een integraal ouderenbeleid belangrijk vinden. Lijsttrekker Jos van de Born gaf aan tijdens het debat er niet goed geluisterd is naar de doelgroep ouderen. Meedenken in een beginfase en een gesprekspartner zijn die serieus genomen wordt, zouden een goed begin zijn. De PvdA wil de vitale oudere van nu een stem geven en het beleid moderniseren samen met de ouderen naar de behoefte van nu.