Door Jos van de Born op 13 mei 2016

Fractie akkoord experiment ontwikkelen cultuurvisie

Fractievoorzitter Jos van den Born maakte in de raad van 10 mei 2016 op een ludieke wijze kenbaar dat de fractie akkoord gaat met het experiment “ontwikkelen cultuurvisie”.

Door akkoord te gaan met het besluit geeft de PvdA invulling aan haar speerpunten dat kunst en cultuur een bron zijn van inspiratie, maar ook een belangrijke rol spelen bij participatie en bij de emancipatie van burgers. Het experiment is vernieuwend en geeft bewoners van de gemeente de gelegenheid direct aan het proces mee te doen.
Voorzitter mijn fractie wil toch wat zeggen
Ik zal mij beperken in de duur
Over het experimenteel de kaders te verleggen
Voor de helderse cultuur
Want cultuur is van eenieder
Ook al vinden sommigen het gezwam
Van dans, gezang of geklieder
Het komt aan de orde met van Damme
Dus allen intellectuelen tot de dwazen
Doe mee en zegt het voort
Voorzitter het mag u daarom niet verbazen
Wij zijn hiermee akkoord
Besluit:
Het proces cultuurvisie te zien als een bestuurlijk experiment om te experimenteren met nieuwe relaties tussen overheid en samenleving en daarmee vorm te geven aan een nieuwe rol van raadsleden in de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. Bij het experimenteren te pionieren met andere werkvormen, andere doelgroepen en om inspiratie en kennis over het nieuwe samenspel te verzamelen en te delen. Dit project aan te dragen bij de provincie Overijssel als bestuurlijk experiment en te verzoeken om begeleiding van het proces
Jos van de Born

Jos van de Born

Van den Born heeft als directeur van het Spoortheater en ZINiN-theater, als medeoprichter van de lokale omroep en door tal van andere bestuurlijke functies zijn sporen in de Hellendoornse samenleving ruimschoots verdiend. Hij is creatief, communicatief en analytisch en kan op voortreffelijke wijze het sociaaldemocratische geluid laten horen

Meer over Jos van de Born