Fractie Partij van de Arbeid stemt tegen de Noord-Zuid verbinding, maar voor begroting 2015.