7 maart 2014

Initiatiefvoorstel “De Schone Slaapster”

De Schone Slaapster

‘Sterven zal zij niet
maar zij zal honderd jaren slapen.’
de eeuw was lang
de bedding nauw
maar kijk
zij richt zich op
en danst weer als voorheen
de Regge, mooie vrouw.

De Schone Slaapster

zie je het
ze stroomt swingt springt en sprankelt
ze vult de ruimte
die haar gegeven is
levenslust breekt zich baan
het moet eruit
dat mag ook wel
na honderd jaar

De Schone Slaapster

opnieuw ontwaakt
met armen breed gespreid
neemt ze afscheid
van een voorbije eeuw
aanstekelijk voorbeeld
voor wat nog komen gaat
nieuw leven wacht
een droom komt uit

Dit gedicht geschreven door Jan Verhoek hoort bij een kunstwerk dat
geplaatst zal worden aan de Reggeweg tussen Hulsen en Hellendoorn. Dit
kunstwerk wat is bedacht en wordt gerealiseerd door de stichting
kleurrijk Hellendoorn, een stichting die zich bezig houd met het
organiseren van muziek- en kunstevenementen. Het werk zal 5 meter hoog
worden en is een afbeelding van de Regge van 100 jaar geleden, voordat
het gekanaliseerd werd. Het dient daarbij zowel als monument voor de
veranderingen die de Regge heeft ondergaan als ook de markering van
het lustrum van Kleurrijk Hellendoorn.

Om dit te verwezenlijken is een afvaardiging van de stichting
langsgekomen bij het politiek spreekuur en is de gemeente gevraagd om
een bijdrage van 8000 euro uit de kunstreserve, die speciaal in het
leven is geroepen voor dit soort initiatieven. In samenspraak met
andere fracties is toen besloten dat Mark Paalman van de PvdA zou
nagaan hoe dit het beste zou geschieden. Hierop is een
initiatiefvoorstel geschreven, dat op 4 maart unaniem is aangenomen.