18 maart 2014

Lijsttrekker Jos van den Born

Zonder vertrouwen kun je geen beleid voeren. Het begint en eindigt er mee.

De PvdA wil “met vertrouwen verder”. Enerzijds omdat wij vertrouwen hebben in de toekomst. Met een gezamenlijke aanpak door alle politieke partijen kunnen we de komende jaren kansen pakken. Ondanks lastige financiële omstandigheden. Elkaar vliegen afvangen moet eindelijk ophouden. Anderzijds omdat wij voor dei veranderingen het vertrouwen van de mensen nodig hebben. Ideeën en initiatieven vanuit de samenleving moeten veel meer een kans krijgen. Dat vraagt om durf bij bestuurders en om creativiteit bij ambtenaren.

Jos van de Born  heeft als directeur van het Spoortheater en ZINiN-theater, als medeoprichter van de lokale omroep en door tal van andere bestuurlijke functies zijn sporen in de Hellendoornse samenleving ruimschoots verdiend. Hij is creatief, communicatief en analytisch en kan op voortreffelijke wijze het sociaaldemocratische geluid laten horen.