18 maart 2014

Lijsttrekker Jos van den Born doet mee aan het verkiezingsdebat.

Maandag 17 maart hield HO! een verkiezingsdebat met alle 9 lijsttrekkers, die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze lijsttrekker Jos van de Born moest het in debat opnemen tegen de lijsttrekkers van GroenLinks en de ChristenUnie over infrastructuur. Jos gaf aan dat de PvdA wil investeren in mensen en niet in nog meer wegen. “Daarom heeft de PvdA tegen de randweg  (Noordzuidverinding) om Hellendoorn gestemd. De keuze om deze randweg aan te leggen is gemaakt voor 2008 in een, financieel gezien, heel andere tijd. Dat betekent ook geen gemeentelijk geld bij de N35, een Rijksweg. Er volgt nog één investering en dat is de Grotestraat. Samen met ondernemers maken we een plan hoe de Grotestraat er uit moet zien. De PvdA kan zich voorstellen dat wanneer de tunnel klaar is de Grotestraat een autoluw gebied wordt, waar de auto te gast is. Maar zoals gezegd we doen dit samen met ondernemers en aanwonenden.”

Campagnefilm HO! klik op afbeelding