3 december 2014

Marieke Titsing beëdigd als commissielid.

Marieke Titsing is in de laatste raadsvergadering van 2014 beëdigd als commissielid. Zij is met haar 20 jaar het jongste (commissie) lid van de Raad van Hellendoorn. Marieke neemt zitting in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen (ABZM). Zij studeert bestuurskunde aan de Universiteit Twente, wat mooi aansluit bij het aandachtsveld van de commissie.
Marieke weet wat er leeft onder leeftijdsgenoten en  kan met frisse blik inbreng leveren en zo jongeren de aandacht geven die zij verdienen.
De PvdA wenst Marieke veel succes!