18 maart 2014

Nummer 2 Anja ter Harmsel

De PvdA staat voor een goed armoedebeleid, omdat iedereen erbij hoort en ook mee moet kunnen blijven.

De rijksbezuinigingen leggen een grote hypotheek op de mogelijkheden van de gemeente om werk, inkomen en zorg voor de inwoners op peil te houden. Mede hierdoor komen de minima en werklozen het meest in de knel De PvdA zal dààr de prioriteiten leggen. Een masterplan voor werkgelegenheid is hard nodig, De gemeente moet alles uit de kast halen om mensen weer aan het werk te krijgen. Verder moet de gemeente al haar mogelijkheden aanwenden om de mensen met een smalle beurs tegemoet te komen. Daarnaast moet zorg zoveel mogelijk in de eigen buurt georganiseerd worden via de introductie va wijkteams.

Anja ter Harmsel is sinds 2006 raadslid voor de gemeente Hellendoorn. Naast het raadlidmaatschap is zij werkzaam bij de gemeente Enschede als projectadviseur voor het programma Economie en Werk. Zij heeft haar sporen in diverse financiële functies verdient binnen het bedrijfsleven en binnen de lokale-, regionale- en rijksoverheid op het gebied van gesubsidieerd werk, bijstandswet en sociale werkvoorziening.

In de afgelopen jaren heeft Anja ter Harmsel bewezen in en buiten de gemeenteraad een duidelijke maar ook een bindende rol te kunnen vervullen. Een rol die de PvdA ook de komende jaren hard nodig zal hebben. Anja heeft inmiddels een brede ervaring in de gemeentepolitiek en in het leggen en onderhouden van talrijke maatschappelijke contacten in de Hellendoornse samenleving.