17 maart 2014

Nummer 3 Hans Hofman

De inwoners van Hellendoorn hebben recht op een actief gemeentebestuur.

De daadkracht en kwaliteit van jet bestuur moet echt een centraal thema worden. Het mislukte verstandshuwelijk tussen CDA en BurgerBelang heeft de gemeente de afgelopen vier jaar weinig goeds gebracht. Onzichtbare wethouders, veel gedoe en imagoverlies hebben de bestuurskracht ondermijnd. Krapper wordende financiën en de nieuwe taken vereisen van het bestuur een nieuw elan, durf en onorthodoxe oplossingen. Kortom een andere bestuurscultuur. Actief, maar ook sober. Een kleiner College, een bekwaamheidstest voor wethouders en meer invloed voor mensen op het gemeentebestuur zijn concrete voorstellen van de PvdA.

Hans heeft jarenlang bedrijfsmatig als onafhankelijk adviseur en onderzoeker gefunctioneerd ten behoeve van regionale en lokale overheden. Nu hij meer tijd heeft, wil hij zich graag via de lokale politiek blijven inzetten voor de publieke zaak. Hoe kan je dat beter doen dan daar waar je woont, leeft en deel uitmaakt van de lokale gemeenschap, je eigen gemeente Hellendoorn dus

Voor twee punten van zorg en aandacht kan je bij hem te allen tijde terecht.

Hans wil graag nieuw elan brengen in het gemeentebestuur, dat volgens hem te behoudend en nogal fantasieloos opereert. Op papier wordt de burger gehoord, maar er wordt niet echt geluisterd. Bij veel wethouders staan eigen projecten of de naleving van regels, maar niet de burgers, centraal. Vertrouwen dient weer te worden teruggewonnen. Het eigen bestuurlijk functioneren mag daarbij best eens onder de loep worden genomen.