16 maart 2014

Nummer 4 Marieke Titsing

Inwoners zitten boordevol ideeën, maar willen graag een samenspel met de gemeente, zonder dictaten vooraf.

De overheid gaat een stapje terugdoen. Dat kunnen we goed of slecht vinden. Het is gewoon een feit. Mensen zullen nog meer dan voorheen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven en woonomgeving. De gemeente heeft bij uitstek de taak om daarbij te helpen. Om mee te denken in kansen en minder in bedreigingen. Om initiatieven te stimuleren in plaats van te ondermijnen. De PvdA wil de leefbaarheid in de wijken en buurten vergroten door het leveren van maatwerk op basis van vertrouwen en samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen.

Marieke Titsing een jong, aanstormend talent op de lijst. Als 19-jarige student is zij de jongste deelnemer aan de verkiezingen in Hellendoorn en kan zij bij uitstek de jongeren in onze gemeente in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Zij weet wat er leeft onder leeftijdsgenoten en waar de gemeente in dat opzicht tekort schiet