15 maart 2014

Nummer 5 Boa Logtmeijer

Wonen, leven en spelen in een veilige buurt willen we toch allemaal.

De PvdA zal alle gemeentelijke mogelijkheden aangrijpen om de politiezorg op peil te houden. Burgers kunnen zelf ook veel aan hun veiligheid doen door inbraakpreventie. Vandalisme en diefstal moeten we melden en we moeten met zijn allen een oogje in het ziel houden. Bewoners van buurten en wijken kunnen hier met elkaar afspraken over maken. De gemeente moet dit stimuleren.

Boa Logtmeijer is werkzaam als wijkcoach binnen de zorg en dienstverlening,door haar werkzaamheden weet zij wat er leeft bij de burger met een beperking.
Daarnaast is zij nauw betrokken bij de trantsitie jeugdzorg en de consequenties van
het overhevelen van de ABWZ zorg van het rijk naar de gemeente.
Zij heeft ervaring en kennis op het gebied van zorg en hulpverlening.