PvdA Hellendoorn kiest Geert Geujen als lijsttrekker.

8 december 2017

PvdA Hellendoorn kiest Geert Geujen als lijsttrekker.

De PvdA leden hebben bij de vergadering in ‘de Huiskamer’ de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. De lijst is een mix van bekende en nieuwe namen, oud en jong.

Geert Geujen is hierbij als lijstrekker verkozen, Geert zit op dit moment voor de PvdA in een raadscommissie, is werkzaam in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en was voorzitter bij Hoi,  de lokale omroep van  Hellendoorn. Geert is een verbinder en de komende jaren wil hij zich inzetten voor meer duurzaamheid, het verbeteren van het lokaal bestuur en het versterken van de sociaal progressieve krachten in de gemeenteraad.

Op 2. staat Mark Paalman, Mark was lid van de WMO raad, heeft ruime ervaring in de gemeentepolitiek en heeft zich de afgelopen jaren ingezet om inwoners meer bij gemeentelijke plannen te betrekken, het handhaven van het mobiele stembureau bij verzorgingshuizen en het verbeteren van de toegankelijkheid van de klachtenprocedure. Mark wil zich de komende jaren inzetten om de sociale ongelijkheid te verminderen.

Op 3. staat Marieke Titsing, Marieke is de afgelopen jaren actief geweest als commissielid en heeft zich daarbij ingezet voor starterswoningen voor jongeren, meer duurzame energie in Hellendoorn en het verbeteren van recycling in de gemeente Hellendoorm.

Op 4. staat Boa Logtmeijer, Boa is werkzaam als wijkcoach op het terrein van zorg en dienstverlening in de gemeente Enschede. In de afgelopen jaren was ze lid van de steunfractie waarin ze met haar deskundigheid en ervaring van grote waarde is voor de fractie op het brede gebied van het sociaal domein.

Op 5. staat Eddy Vree, Eddy is werkzaam als operator bij Ten Cate Outdoor. Hij is op diverse terreinen maatschappelijk actief geweest in besturen van bijvoorbeeld de kerk, de Culturele Raad Hellendoorn en de Lokale Omroep Hellendoorn. Hij wil zich in de komende jaren graag inzetten voor meer contacten met de samenleving, werken aan het opbouwen van vertrouwen van inwoners in de politiek en het zichtbaar maken van de PvdA.

De lijst wordt afgesloten met de lijstduwers Carolien Huisman, Hennie Paalman, Jos van de Born, Henk Voskes en Peter de Noord. Allen zijn zij maatschappelijk zeer actief en willen op deze wijze de PvdA steunen in de verkiezingen en meedenken in het verbeteren van onze mooie gemeente

Samen willen zij zich als Partij van de Arbeid inzetten voor sociaal zwakkeren, werk voor iedereen, sociale duurzaamheid en vernieuwing van bestuur en gemeenteraad.