13 november 2013

PvdA-ers Hellendoorn op kieslijst Water Natuurlijk! Waterschapsverkiezingen

Van woensdag 13 november tot 26 november kunt u stemmen voor de waterschapsverkiezingen van het waterschap Vechtstromen. De PvdA-ers Wilma Paalman en Anja Ter Harmsel uit de gemeente Hellendoorn stellen zich verkiesbaar en willen zich inzetten voor een gezond, mooi en natuurlijk water.

Water Natuurlijk!
Water Natuurlijk is een groene waterschapspartij en is uw stem in waterschap Vechtstromen. Wij staan voor wat u
belangrijk vindt: gezond, mooi en natuurlijk water. Duurzaam waterbeheer met oog voor
álle functies en gebruikers. Dat is hard nodig!

Veilig water
Een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven
waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden, opslaan en voorkomen dat laaggelegen
woongebieden overstromen. Vasthouden, bergen en dan pas doorgeven!

Gezond water
We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een
aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!

Mooi water
Genieten van water in stad en veld, van kronkelende beken met een gezonde visstand of
natuurlijk vriendelijke oevers met bloemen en vogels. Ruimte, rust en afkoeling. Water is cool!

Betaalbaar water
Efficiënt en effectief waterbeheer. Bewust investeren in de toekomst. Daar betaalt
iedereen waterschapsbelasting voor. Goede dingen doen tegen laagst mogelijke kosten.
Duurzaam waterbeheer loont!

Helder water
Een betrokken bestuur en heldere communicatie. Inspraak voor duurzame inrichting,
beheer en onderhoud van het watersysteem. Betrekken, luisteren en praten
maakt transparant!

Zorg dat ook Hellendoorn vertegenwoordigd is in het waterschap.
Stem Water Natuurlijk! (lijst 6)