Door op 3 december 2014

PvdA Hellendoorn steunt keuzevrijheid chronisch zieken en gehandicapten.

PvdA steunt motie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (wctg) en compensatie eigen risico (cer)

PvdA Hellendoorn vindt dat chronisch zieken en gehandicapten niet beperkt mogen worden in de keuze van hun zorgverzekering. In de raad van 2 december werd een motie ingediend om het college op te roepen de tegemoetkoming breder toegankelijk te maken. Na de reactie van het college en intern fractieberaad heeft de PvdA besloten deze motie te steunen.

Zoals bekend hevelt het Rijk de uitvoering van een aantal regelingen met korting op de budgeten over naar de gemeente. Eén van deze regelingen is de tegemoetkoming, die chronisch zieken en gehandicapten in 2014 nog van het CAK ontvangen.
Het college van de gemeente Hellendoorn wil deze tegemoetkoming om administratieve redenen alleen aan verzekerden van Menzis verstrekken. Elders verzekerden kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand met veel strengere regiem en een lager inkomensnorm.

De PvdA vindt dat dit niet kan en dat iedereen onbelemmerd een keuze moet kunnen maken voor een zorgverzekering, die het best bij zijn situatie past. Zoals de afgelopen tijd uit de media blijkt is het voor chronisch zieken en gehandicapten bijna onmogelijk om voor een redelijke premie van zorgverzekeraar te wisselen, zodat de keuzevrijheid al beperkt is. De gemeente moet hier niet een barrière aan toevoegen.