PvdA Hellendoorn heeft het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 vastgesteld

27 november 2017

PvdA Hellendoorn zet stevig in op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en bestuurlijke vernieuwing

Onlangs hebben de leden van de Partij van de Arbeid Hellendoorn-Nijverdal het programma voor de verkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Speerpunt is wederom de voortdurende inzet  voor sociaal zwakkeren en werk voor iedereen. Nieuwe speerpunten zijn de komende vier jaar duurzaamheid en vernieuwing bestuur en gemeenteraad.

Wij zien dat mensen met een smalle beurs het nog steeds moeilijk hebben. Vandaar dat deze groep altijd de volle aandacht zal hebben. Bijvoorbeeld door het invoeren van een activiteitenpas waarmee men mee kan blijven doen aan sport, cultuur en welzijn. We willen een goede uitvoering van de Wmo en het kindpakket. En omzien naar mensen met een beperking. Het waarborgen van de toegankelijkheid van trottoirs en gebouwen hoort daarbij. Ouderen verdienen eveneens onze aandacht. Wij vinden dat het toekomstige college van B en W moet laten onderzoeken of onze gemeente voldoende seniorvriendelijk is. We willen dat mensen die huishoudelijke zorg krijgen, extra uren krijgen voor een grote ‘voorjaars’ schoonmaak.

Verder pleiten we voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, die mensen helpt die problemen met de gemeente hebben en er alleen niet meer uitkomen.

Nieuw speerpunt voor ons is de zogeheten ‘inclusieve samenleving’. Ofwel extra aandacht om discriminatie van mensen op basis van hun seksuele geaardheid of ras te voorkomen en een optimale integratie te stimuleren.

U kan het gehele programma hier lezen