13 november 2013

PvdA maakt zich zorgen over plannen N35: kosten, uitstel en ongelijkvloerse kruisingen.

De PvdA-Hellendoorn maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden. De kosten zijn door RWS erg hoog begroot, er blijven ongelijkvloerse kruisingen in de weg bij Nijverdal en de uitvoering wordt (steeds maar) uitgesteld.

In een brief aan de betrokken bestuursorganen stelt de PvdA-Hellendoorn daarom om de uitvoering van de N35 over te laten aan de Provincie Overijssel.

Dit heeft volgens de PvdA de volgende voordelen:
1) het rijk loopt geen risico meer
2) De provincie heeft meer grip op de uitvoering en de financiën doordat
ze zelf aan het stuur zit.
3) Door een publiek private samenwerkingsconstructie zorgen ondernemers
voor werkgelegenheid in de regio.

In het PDF-bestand vindt u de complete briefPvda Brief inzake de N35
Fractie PvdA-Hellendoorn