11 juni 2013

PvdA: Snel referendum over betaald parkeren. Laat de burger zich nu echt uitspreken over dit onderwerp.

 De PvdA zal op woensdag 12 juni in de commissie en in de raadsvergadering van 2 juli a.s. pleiten voor het houden van een raadplegend referendum over betaald parkeren. De fractie is van mening dat de voortdurende negatieve discussie over betaald parkeren door de middenstand en de politiek de verdere ontwikkeling van Nijverdal als aantrekkelijk koopcentrum onnodig belemmert en bemoeilijkt. Zij wil de discussie over het al dan niet aanwezig zijn van draagvlak beëindigen door het houden van een referendum dat dan eind oktober zou kunnen worden gehouden. De fractie verwacht weliswaar een meerderheid in de raad die het huidige collegevoorstel op 2 juli a.s. zal ondersteunen, maar de discussie is daarmee helaas niet afgelopen. Omdat telkens wordt geschermd met het ontbreken van draagvlak onder de bevolking, wil de PvdA nu een referendum houden. “Wij gaan ervan uit dat een aantal partijen die aangeeft betaald parkeren te willen afschaffen, nu ook in de raad het lef heeft om samen met ons te besluiten om een dergelijk referendum te houden.” Waarbij de PvdA het standpunt heeft dat zij in ieder geval (bij voldoende deelname aan het referendum) de uitspraak van de bevolking hierover zal respecteren en zij verwacht dit ook van andere partijen.

De PvdA verwacht geen draagvlak bij de woningeigenaren in Haarle, Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn of het buitengebied om elk jaar gemiddeld € 57,– extra per woning te moeten betalen zodat iedereen gratis kan parkeren in Nijverdal. De PvdA verwacht ook geen draagvlak onder eigenaren en gebruikers van scholen, sportverenigingen, bedrijven, winkeliers enz. voor het extra betalen van gemiddeld € 480,– per jaar per bedrijfspand om gratis te kunnen parkeren in het centrum van Nijverdal. De PvdA staat namelijk nog steeds achter de doelstelling en de uitgangspunten van betaald parkeren uit 2002: – regulering van het parkeren in het centrum van Nijverdal om het probleem op te lossen, dat werknemers in het centrum de hele dag parkeerplaatsen bezet hielden en er te weinig parkeerplaatsen waren voor het winkelend publiek; – een aantrekkelijk en voor auto’s bereikbaar centrum met bij voorkeur parkeren onder de grond; – het bevorderen van het gebruik van de fiets voor een bezoek aan het centrum; met bij dit alles het uitgangspunt dat de- gebruikers van parkeerplaatsen hiervoor dienden te betalen, ofwel de gebruiker betaald.

De PvdA is nog steeds van mening dat diegene die met de auto naar het centrum komt, ook de kosten hiervan zelf zal moeten betalen. Op dit moment is er een tekort op de parkeerexploitatie en betalen dus huiseigenaren en eigenaren/gebruikers van niet-woningen deels mee aan de kosten van parkeren. Een aantal partijen pleit voor het volledig afschaffen van betaald parkeren. Eventueel mag van hen nog in de garage betaald worden. Dit laatste is zinloos. Betaald parkeren in een garage levert alleen iets op als er ook op maaiveld betaald gaat worden. Doe je dat niet, dan blijft de garage leeg staan. Iets wat de gemeente Rijssen-Holten inmiddels geleerd heeft. De PvdA vindt dat voorkomen moet worden dat de OZB-betalers in onze gemeente in de komende 60 jaar onnodig op kosten gejaagd worden.

De PvdA fractie is van mening dat als we er nu niet in slagen om deze negatieve discussie binnen een aantal maanden te beëindigen, dit nog jaren door zal gaan, waarbij elke keer weer de vraag of er wel voldoende draagvlak is de kop op zal steken. Om dit te stoppen is volgens haar de enige oplossing een echt onderzoek naar draagvlak te houden. Je kunt wel roepen dat het getuigt van lef om betaald parkeren af te schaffen omdat het draagvlak ontbreekt, maar waar baseer je dat dan op. Er is immers alleen een onderzoek gehouden onder de middenstanders en de inwoners van het centrum. Je maakt het jezelf wel erg gemakkelijk als je vervolgens de rekening van het afschaffen bij anderen neerlegt, die mogen elk jaar een extra bedrag betalen, ook als jezelf altijd op de fiets komt of nooit gebruik maakt van een parkeerplaats.

De PvdA fractie is ook van mening dat een dergelijke zinloze en negatieve discussie alleen nog verder afbreuk doet aan de ontwikkeling van Nijverdal als aantrekkelijk centrum. Het doemscenario wordt op deze wijze dan een ”

self-fulfilling prophecy“. Behalve de opstelling van een aantal politieke partijen heeft de fractie zich al sinds de invoering van het betaald parkeren gestoord aan zowel de wijze waarop de gemeente het betaald parkeren heeft ingevoerd, als de wijze waarop een deel van de middenstand in en rond het centrum meende hierop te moeten reageren. Je zou kunnen zeggen dat hun uitspraken en gevolgde handelwijze, mensen bijna letterlijk wegjagen uit Nijverdal. Je kunt net zo goed zeggen: “koop maar niet bij ons, wij zijn te duur, ga maar naar Rijssen”. De PvdA pleit al vanaf de invoering van betaald parkeren en evenementen voor een gezamenlijke campagne, met allerlei acties en slogans als: bij ons hoeft u geen rondjes te rijden om een parkeerplaats te vinden of bij ons mag u ook nog winkelen na 1,5 uur of in plaats van benzinekosten kunt u ook een halve of een hele dag winkelen in Nijverdal voor € 5,–

enz.

Juist nu, in deze moeilijke tijd blijkt dat het noodzakelijk is om de handen ineen te slaan en gezamenlijk energie en tijd te investeren in de ontwikkeling van het centrum van Nijverdal. Een publieksvriendelijke parkeergarage waar je uit kunt stappen in hartje centrum en waarvoor je slechts € 5,– per dag betaalt. Dat is, mits goed gebruikt en gepromoot, een positieve reden om naar Nijverdal te komen.

 

——————————————————————————————————————————–