Pvda tegen aanleg Noordzuidverbinding, wel knelpunten oplossen.