Door op 16 mei 2015

PvdA vraagt winkelend publiek naar de herinrichting van de Grotestraat.

De PvdA bezoekt elke maand een wijk in de gemeente Hellendoorn, deze maand mei gaan we op zaterdag de 16e om 14:00 uur het centrum van Nijverdal in om algemeen te vragen hoe het met de leefbaarheid gaat en specifiek over de plannen die er zijn voor de herinrichting van de Grotestraat.

De PvdA loopt hierbij voor op de themabijeenkomst, die de Gemeenteraad van Hellendoorn op dinsdagavond 19 mei om 20:00 uur houdt over de co-creatie van de Grotestraat. De werkgroepen co-creatie Grotestraat krijgen de gelegenheid om hun ideeën en plannen te presenteren. De bijeenkomst wordt gehouden in “Het Centrum” aan de Constantijnstraat.

Voor mensen die wij niet direct spreken en toch hun mening kwijt willen, is deze korte enquête van 6 vragen beschikbaar.