Door Wilma Paalman-Vloedgraven op 3 mei 2013

PvdA wil monument met namen slachtoffers WOII in het park (zuidkant station)

Morgen herdenken we in Nederland onze doden en zondag vieren we onze vrijheid.

Een herdenking en viering die door steeds meer mensen als zinvol en goed wordt ervaren, ook 68 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Herdenken en vieren doen we ook samen in onze eigen gemeente, jong en oud, in alle kernen van de hele gemeente Hellendoorn.

Rond de Tweede Wereldoorlog is er in de afgelopen jaren regelmatig één thema geweest in onze gemeente waar men vanuit de bevolking aandacht bij ons voor heeft gevraagd. Niet nadrukkelijk, niet met veel bombarie, maar wel als uiting van een stille wens en behoefte. Op dezelfde wijze hebben wij het ook informeel kenbaar gemaakt (mondeling en via de mail) bij de gemeente. Helaas nog zonder tastbaar resultaat. Vandaar dat we het nu doen door middel van een officieel verzoek.

Deze wens betreft het zichtbaar maken van de namen van de mensen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Hellendoorn op een monument op een centrale plek die algemeen toegankelijk is. Natuurlijk hebben we in onze gemeente een aantal monumenten voor de slachtoffers (o.a. het monument aan De Joncheerelaan/Ninaberlaan, het monument in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur voor de slachtoffers van het bombardement op Nijverdal, de monumenten in de verschillende kernen, het monument bij de Algemene Begraafplaats). Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een monument waar de slachtoffers van het bombardement op Nijverdal die werkten bij de toenmalige KSW met hun naam vermeld worden. Maar nergens is een monument met de namen (al dan niet met foto) van alle slachtoffers van geweld in de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente.

Wij willen u vragen om samen met de initiatiefnemers van het Park op Nijverdal (Johan Huis in ’t Veld en Leo Steur) en de andere leden van de klankbordgroep te bezien of het mogelijk is dat er in het park, bijvoorbeeld onder/bij de grote bomen, een monument kan komen met de namen (en foto’s) van alle slachtoffers. Wij zouden verder ook graag zien dat bijvoorbeeld de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, maar ook Joop Staman van het Memorymuseum hierbij betrokken worden. Zij hebben in het verleden al eens aangegeven hiertoe graag bereid te zijn en Joop Staman heeft ook nog historisch materiaal dat gebruikt zou kunnen worden bij de totstandkoming van het monument. Maar dat geldt wellicht ook voor anderen, het zou wat ons betreft echt een gezamenlijk initiatief moeten worden.

De plek zou historisch prima passen omdat natuurlijk veel van de bombardementen die onze gemeente hebben getroffen gericht waren op het spoor en een cirkel rond die plek. Bovendien is er nu een budget voor de inrichting van het park. Maar een andere plek is voor ons geen probleem. Het gaat de mensen en ons om het zichtbaar maken van de namen. “Opdat zij niet vergeten worden”.

Wij hopen dat u als college dit samen met anderen op wilt pakken en zijn zelf ook graag bereid om verder mee te denken.

Met vriendelijke groet,

Wilma Paalman-Vloedgraven

Namens PvdA-fractie (0548 681329 of 06 10036869)

Wilma Paalman-Vloedgraven

Wilma Paalman-Vloedgraven

Wilma is in de vorige periode raadslid en wethouder geweest voor de PvdA en daarvoor directeur van de Kinderopvang in onze regio  

Meer over Wilma Paalman-Vloedgraven