Door op 21 februari 2015

Rood op Straat in Daarlerveen

Zaterdagmiddag was het weer tijd om met rozen langs deuren te gaan om de mening van inwoners van onze gemeente te peilen. In de Raad van 10 maart a.s. wordt een besluit genomen of de gemeente een lening van
€ 3.000.000 verstrekt aan “Glashelder”. Glashelder een initiatief van bewoners in het buitengebied om het aanleggen van glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken.

 

In de commissievergadering van 28 januari heeft de PvdA aangegeven, dat  zij van mening is dat een overheid geen bankier is en geen lening zou moeten verstrekken.

De fractie vond het echter wel van belang om ook betrokken inwoners te vragen naar hun mening. De teneur in Daarlerveen is, op een enkeling na, dat men tevreden is over het huidige internet en zeker niet wil betalen voor een aansluiting op glasvezel.
De fractie zal deze uitkomst meenemen in haar afweging 10 maart.

Op vragen over de woon- en leefomgeving was men over het algemeen zeer tevreden. Een paar zaken die voor verbetering vatbaar zijn, zijn betere voorzieningen, zoal een pin-automaat, een winkel voor de dagelijkse (basis) boodschappen en meer vertier voor de jeugd.