Verkeersveiligheid minder validen onder de loep genomen

23 september 2018

De PvdA gaat in de gemeenteraad van 25 september een motie indienen waarin zij het college van B en W oproept meer aandacht te hebben voor verkeersonveilige situaties voor met name minder validen. Bij de motie zit een adviesrapport met verbetervoorstellen. De raad buigt zich dinsdag over de gemeentelijke mobiliteitsvisie.

 

Eerder dit jaar had de PvdA een oproep gedaan aan alle inwoners om hindernissen te melden en te fotograferen. Op basis van de reacties zijn in ‘de Huiskamer’  gesprekken gevoerd met bezoekers en individuele leden van Wmo-raad en het gehandicaptenplatform over wat er gedaan zou kunnen worden aan deze hindernissen.

 

De resultaten van deze gesprekken zijn samengevat in het document: Suggesties voor een Socialere Openbare ruimte (via deze link te downloaden). Hierin schetsen wij het college op overzichtelijke wijze en vergezeld van foto’s een aantal problemen en mogelijke oplossingen, waaronder:

 

  • het aanpakken van stoepen zonder deugdelijke op- en afritten en/of de aanwezigheid van richels waardoor inwoners met scootmobielen en rolstoelen hinder ondervinden;
  • een andere manier van wegmarkering: steeds meer mensen rijden op driewielers en ondervinden last van wegmarkeringen op het fietspad. De ‘Zwolse ontwerprichtlijn’ zou hier uitkomst kunnen bieden;
  • het zoveel mogelijk afschaffen van stoepen waar de ruimte schaars is en een woonerf ingericht kan worden, met name slechtzienden ondervinden problemen wanneer auto’s in woonwijken deels op stoepen staan en gaven aan dat dan beter de stoep opgeheven kan worden;
  • prioriteit geven aan onderhoud van wegen rondom zorginstellingen. De sanatoriumlaan bijvoorbeeld is lang te hobbelig geweest.

 

De PvdA zal het verbetervoorstel aan het college aanbieden met als doel dat deze punten in de uitvoeringsplannen van de mobiliteitsvisie worden opgenomen.