Door Jos van de Born op 21 november 2014

Vertrek PvdA-er Hans Hofman als commissielid.

Donderdagavond 20 november heeft Hans Hofman, namens de Partij van de Arbeid lid van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen (ABZM) van de gemeente Hellendoorn, zijn vertrek als commissielid aangekondigd. Hofmans, die een professionele financiële achtergrond heeft, had bij aanvang van zijn werk voor de commissie een verkeerde inschatting gemaakt van de snelheid waarmee hij zaken kan veranderen. Hij wilde vooral een kwaliteitsslag maken in de controle door de raad op begroting en financieel beleid van het college van burgemeester en wethouders. Na het eerdere debat in de partij over de begroting 2015, is dit een nieuwe kwestie waaruit blijkt hoe belangrijk de PvdA een solide financiële huidhouding van de gemeente vindt.
 

Hans Hofmans “Als je dan al snel vaststelt dat dit niet gaat lukken, is het de keuze of je er deel van blijft uitmaken en dus ook verantwoordelijkheid draagt. Of dat je er dan ‘uit stapt’, omdat het anders een desillusie wordt. Ik heb voor dat laatste gekozen, maar wel met pijn in het hart. Want het raadscommissiewerk is gewoon hartstikke leuk om te doen. Met name de collegialiteit en de toegankelijkheid van raadsleden, collegeleden en ambtenaren of – noem het maar de gemeenschapszin – maakt het als een warm bedje, waarin het wel lekker liggen is. Maar ja, in slaap vallen is wel het laatste wat de Hellendoornse politiek nu moet doen.”

Zorgen
Hofman’s besluit is ingegeven door serieuze zorgen die hij over de huidige koers van het college heeft. “Met name het riskante financiële beleid en het wankele budgettaire meerjarenperspectief, waarbij alle stoplichten inmiddels wel op oranje of rood staan is zorgwekkend. Dat geldt ook voor de chronische desinteresse om inzicht te geven in en publieke verantwoording af te leggen over de eigen beleidsmatige prestaties. Het recente besluit om toch een miljoeneninvestering te doen in een Noordzuid-verbinding, terwijl de kas leeg is, is daar een goed voorbeeld van”, aldus Hofman.

Rol gemeenteraad

Hofman vindt dat de raad veel actiever moet worden: “Helaas trapt de raad te weinig op de rem en wordt er nauwelijks bijgestuurd. Hij is volgzaam, neemt al gauw genoegen met een kleine toezegging en de fracties zijn blij als ze de eigen puntjes binnenhalen.” Ook de raadscommissie ABZM moet een actieve rol gaan spelen. Hij constateert echter dat de commissie nauwelijks zeggenschap heeft.
Enerzijds, doordat zij belangrijke beleidsstukken niet ter behandeling voorgelegd krijgt. Anderzijds, doordat de commissie zelf onvoldoende initiatieven neemt en ‘spierballen toont’.

Jong talent
Als opvolger van Hans Hofman stelt de PvdA-fractie Marieke Titsing voor. Zij is 20 jaar en studeert bestuurskunde. Zij stond als nummer 4 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en is een van de veelbelovende nieuwkomers binnen de PvdA. Zij zal beëdigd worden in de gemeenteraadsvergadering van 2 december aanstaande.

Jammer
Bestuur, fractie en leden van de Partij van de Arbeid vinden het bijzonder jammer dat Hofman vertrekt. Juist vanwege zijn grote financiële deskundigheid en scherpe debatkwaliteiten zal hij gemist worden. De PvdA blijft de door hem ingezette lijn volgen en zal het college kritisch volgen.

Jos van de Born

Jos van de Born

Van den Born heeft als directeur van het Spoortheater en ZINiN-theater, als medeoprichter van de lokale omroep en door tal van andere bestuurlijke functies zijn sporen in de Hellendoornse samenleving ruimschoots verdiend. Hij is creatief, communicatief en analytisch en kan op voortreffelijke wijze het sociaaldemocratische geluid laten horen

Meer over Jos van de Born