Door op 31 oktober 2014

Vier koopzondagen per jaar.

In het coalitieakkoord Samen aan Zet en vervolgens in het college programma met dezelfde naam is afgesproken om de detailhandel de gelegenheid te bieden vier keer per jaar een koopzondag gekoppeld aan een evenement te organiseren. 

Actieve samenleving

De PvdA vindt dat we met het toestaan van vier koopzondagen respectvol moeten omgaan met tegenstanders, maar verwachten ook dat anders denkend hun buren gunnen om de zondag te besteden zoals zij dat willen. Wij respecteren dat er binnen de coalitie anders gedacht wordt over de koopzondag. De PvdA ziet de zondag als een dag waarop je kunt kiezen voor rust, maar ook voor familietijd en het ondernemen van activiteiten samen met je partner of gezin. Zoals samen gezellig een uurtje winkelen, maar dan in de eigen gemeente. Het zou toch jammer zijn dat het winkelend publiek naar andere plaatsen trekt om daar hun aankopen te doen.

Ondernemend Hellendoorn

Ondernemers en met name detailhandel hebben last van de recessie. Langzaam kruipt Nederland uit de recessie, maar het koopgedrag blijft nog achter. Kopers zijn spaarders geworden en een euro kan maar 1x worden uit gegeven en dan het liefst in onze gemeente. Alle zeilen moeten bij gezet worden om de aantrekkingskracht van onze centra te vergroten. Ondernemers worden creatiever. Het afgelopen jaar hebben we hiervan diverse voorbeelden langs zien komen van een ijsbaan tot springkussen en van het verruimen van de winkeltijden met 1 uur tot het openen van winkels op tweede Pinksterdag. Telkens met wisselende successen.
Door het invoeren van de reclamesubsidie is hiervoor een budget gecreëerd met de bedoeling meer mensen naar het centrum van Nijverdal te trekken.

bron: Twentesport.com

Evenementen

Ook op zondag worden er regelmatig evenementen gehouden wat een aanzienlijk publiek trekt. Tot nu toe was het voor detailhandel niet toegestaan hun winkel te openen en mee te profiteren van dit publiek. Op verzoek van handelsbelangen hebben we toegestaan begin september met de Strongmanrun de winkels te openen.
Nu staan we voor de beslissing om vier keer per jaar een koopzondag toe te staan gekoppeld aan een grootschalig evenement. De keuze wordt onder regie van de gemeente, in samenspraak met handelsbelangen gemaakt. Hierin ligt nog wel een leermoment. De Strongman Run werd op voorhand gezien als een niet geschikt evenement, omdat dit veel maar geen koop publiek aantrekt. Liever had men de koopzondag gekoppeld aan de brocante markt of de modeshow.

Kansen benutten

De PvdA is van mening dat we vier koopzondagen moeten toestaan en de ondernemers laten ondernemen en zoveel mogelijk zelf laten bepalen wat, waar en welk evenement geschikt is voor een koopzondag, waarbij de gemeente toets en meegaat in maatschappelijke ontwikkelingen. Met
andere woorden niet te moeilijk doen. Niet denken in problemen, maar in kansen.