22 oktober 2014

Vragen aan het college over gebruik parkeergarage als kleedruimte

Geacht college,  

Met een persbericht heeft u de  Gemeenteraad op de hoogte gebracht van het ter beschikking stellen van de parkeergarage voor de Diepe Helloop. Deelnemers aan de loop kunnen voor het omkleden gebruik maken van de parkeergarage. Dat houdt in dat de garage zaterdag 25 oktober niet toegankelijk is voor het betalende publiek.  

In de evaluatie betaald parkeren is door u aangegeven te onderzoeken of de parkeergarage verhuurd kan worden voor evenementen. De opbrengsten hiervan zijn begroot op C 1000,-/evenement. Volgens ons is hierover echter nooit verder over naar de Raad gecommuniceerd. De PvdA is er niet op tegen om de garage in te zetten voor evenementen, maar we vragen ons wel af of dit een geschikt soort evenementen is.  

Met de start van de Diepe Helloop komen niet alleen hardlopers naar Nijverdal, maar ook hun supporters. Er zullen a.s. zaterdag veel bezoekers in Nijverdal zijn, waarvan een (groot) deel met de auto.
Het moment om de parkeergarage te promoten!
Ondanks de verwachte drukte toch een parkeerplaats vinden in de parkeergarage.
Parkeren onder het evenement en alleen betalen voor de tijd dat je auto daar geparkeerd staat. In de tussen tijd een biertje pakken op een terras of nog snel een paar aankopen doen, zodat de middenstand niet alleen overlast ondervindt, maar ook  meeprofiteert van het evenement.  

1. Wat zijn de overwegingen geweest om de parkeergarage voor de Diepe Helloop ter beschikking te stellen?
2. Conform welke verordening (artikel) hebt u toestemming gegeven voor het gebruiken van de garage anders dan parkeren?
3. Wij vertrouwen er op dat u contact hebt gehad met Handelsbelangen in de breedste zin. Wat was hun reactie?

image

4. Is er overwogen om op een andere manier in een kleedruimte te voorzien? Bijvoorbeeld in het huis van Cultuur en Bestuur, het plaatsen van een tent of een leeg winkelpand?
5. Wordt er conform afspraak huur in rekening gebracht? Zo niet wat zijn de kosten voor rekening van de gemeente?
6. De Diepe Helloop is een regio overstijgend evenement. Wordt over het sluiten van de parkeergarage voor auto’s naast de algemene bekendmaking ook gecommuniceerd via www.parkeren.hellendoorn.nl en de diverse uitingen van de organisatie Diepe Helloop?  

Wij verzoeken u hier op korte termijn, maar uiterlijk in de raadsvergadering van 28 oktober a.s. hierop te antwoorden.