Wethouders

Thomas Walder

Thomas Walder

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Agrarische zaken, Natuur, water en landschap, Groen, groenonderhoud en speelplaatsen, Begraven/Begraafplaatsen, Vergunningverlening Energie, Gebiedswethouder, Nijverdal Noord
Anja van den Dolder

Anja van den Dolder

Sociale voorzieningen Werk en inkomen, Volwasseneducatie, Inburgering, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijs en onderwijshuisvesting, Participatiewet, Economische zaken (ook in relatie tot participatiewet), Kunst en Cultuur (inclusief erfgoed), Gebiedswethouder Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan