Standpunten

Zoeken

#1 Geert: Verbinden én vernieuwen

De PvdA wil ‘verbinden’. Met álle inwoners en politieke partijen, maar wel duidelijk vóór vooruitgang. Het goede oude behouden, maar niet de ogen sluiten voor het nieuwe. De wereld verandert, of we dat willen of niet. Nieuwe ideeën en initiatieven van inwoners moeten volop de ruimte krijgen. Burgerparticipatie krijgt meer inhoud. De modernisering van het gemeente-bestuur wordt doorgezet. Wethouders worden gekozen op basis van kwaliteit en niet vanwege hun partijachtergrond. Mede door de PvdA is deze weg reeds in 2014 succesvol ingezet.

Lees verder

#2 Mark: Sociaal rechtvaardig en veilig

De PvdA biedt de minima, ouderen en gehandicapten de komende jaren de helpende hand. We zien toe op een ruimhartige uitvoering van de Wmo, huishoudelijke hulp en het invoeren van een zogenoemde Activiteitenpas waarmee minima mee kunnen blijven doen aan sport, cultuur en welzijn. Ook het Kindpakket moet snel worden uitgevoerd, om jongeren met weinig geld een steuntje in de rug te geven. Sociale veiligheid staat eveneens hoog in het vaandel bij de PvdA. Goede politiezorg hoort daarbij en preventie en voorlichting op scholen.

Lees verder

#3 Marieke: Duurzaam en Jeugd

Jongeren vinden dat energiebesparing en het opwekken van groene energie een speerpunt moet worden in Hellendoorn. We zien dagelijks de gevolgen van klimaatverandering en kunnen niet werkloos toezien. De landelijke overheid, bedrijven, gemeenten én burgers moeten aan de bak. De gemeente moet de inwoners daarbij helpen en vooral de mensen met de smalle beurs die zelf geen geld hebben voor isolatie of zonnepanelen. De gemeente moet actief werken aan zonne-energieparken en windenergie. Verder wil ik werken aan de zogenoemde inclusieve samenleving: geen discriminatie op grond van ras, geslacht of seksuele geaardheid.

Lees verder

#4 Boa: Actieve Samenleving

Niemand aan de kant, is ons motto. Wij willen betaald werk voor iedereen en een gemeente die het ondernemers makkelijk maakt te groeien en bloeien. Voor wie een reguliere baan niet kan, is er vrijwilligerswerk. Onze gemeente en gemeenschap kan niet zonder. Het is de kurk waar verenigingen op drijven. Als wijkcoach zie ik ook minder leuke situaties bij mensen thuis. Het is mij er alles aan gelegen om die mensen te helpen. Daar hebben we ook goed beleid voor nodig in onze gemeente. Hebben inwoners echt lastige problemen met de gemeente, dan moet een ‘Vertrouwenspersoon’ hen helpen er samen uit te komen. Deze nieuwe functie moet er in Hellendoorn echt komen.

Lees verder

#5 Eddy: Voldoende Voorzieningen

De komende vier jaar praten we over veel praktische onderwerpen, zoals de winkelopeningstijden, bibliotheek, cultuur en behoud van voorzieningen in alle kernen. Ook is het van belang te laten onderzoeken hoe senior-vriendelijk onze gemeente is. Onze samenleving vergrijst immers en we moeten in toenemende mate rekening met hen houden. Ook staat het aanpakken van verkeersknelpunten bovenaan ons lijstje.

Lees verder

Speerpunten en verkiezingsprogramma 2018

Belangrijkste speerspunten voor de PvdA zijn: • Iedereen aan betaald werk of vrijwilligerswerk • Extra steun voor mensen met smalle beurs • Veel aandacht voor ouderen en gehandicapten • Meer inzet voor groene energie en CO2 reductie • Windenergie en zonneparken weer op de agenda • Vervuiler betaalt: afvalscheiding en tariefdifferentiatie • Preventie en voorlichting

Lees verder