#1 Geert: Verbinden én vernieuwen

De PvdA wil ‘verbinden’. Met álle inwoners en politieke partijen, maar wel duidelijk vóór vooruitgang. Het goede oude behouden, maar niet de ogen sluiten voor het nieuwe. De wereld verandert, of we dat willen of niet. Nieuwe ideeën en initiatieven van inwoners moeten volop de ruimte krijgen. Burgerparticipatie krijgt meer inhoud. De modernisering van het gemeente-bestuur wordt doorgezet. Wethouders worden gekozen op basis van kwaliteit en niet vanwege hun partijachtergrond. Mede door de PvdA is deze weg reeds in 2014 succesvol ingezet.