#2 Mark: Sociaal rechtvaardig en veilig

De PvdA biedt de minima, ouderen en gehandicapten de komende jaren de helpende hand. We zien toe op een ruimhartige uitvoering van de Wmo, huishoudelijke hulp en het invoeren van een zogenoemde Activiteitenpas waarmee minima mee kunnen blijven doen aan sport, cultuur en welzijn. Ook het Kindpakket moet snel worden uitgevoerd, om jongeren met weinig geld een steuntje in de rug te geven. Sociale veiligheid staat eveneens hoog in het vaandel bij de PvdA. Goede politiezorg hoort daarbij en preventie en voorlichting op scholen.