Speerpunten en verkiezingsprogramma 2018

Belangrijkste speerspunten voor de PvdA zijn:
• Iedereen aan betaald werk of vrijwilligerswerk
• Extra steun voor mensen met smalle beurs
• Veel aandacht voor ouderen en gehandicapten
• Meer inzet voor groene energie en CO2 reductie
• Windenergie en zonneparken weer op de agenda
• Vervuiler betaalt: afvalscheiding en tariefdifferentiatie
• Preventie en voorlichting op scholen over jeugdcriminaliteit, alcohol en drugs
• Leefbaarheid kernen: behoud voorzieningen, zoals basisscholen, bibliotheken en gemeenschapshuizen
• Nieuwe afspraken verruiming winkelopeningstijden
• Cultuur, sport en recreatie tegen betaalbare tarieven
• Wethouders met kwaliteit en niet vanwege partij
• Meer burgerparticipatie en een gemeenteraad voor het algemeen belang

U kunt het gehele programma hier lezen