Lid fractie

Boa Logtmeijer

Aandachtsgebied commissie samenlevingszaken

Boa Logtmeijer is werkzaam als wijkcoach binnen de zorg en dienstverlening,
door haar werkzaamheden weet zij wat er leeft bij de burger met een beperking.
Daarnaast is zij nauw betrokken bij de trantsitie jeugdzorg en de consequenties van
het overhevelen van de ABWZ zorg van het rijk naar de gemeente.
Zij heeft ervaring en kennis op het gebied van zorg en hulpverlening.