Secretaris/Lid Fractie

Eddy Vree

Eddy Vree is in 2018 toegetreden tot het bestuur en is secretaris van de afdeling.