Links en info

Partij van de Arbeid-Hellendoorn:
https://hellendoorn.pvda.nl/

Informatie over overheid en bestuur
–> Zo functioneert een gemeente:
http://www.overheid.nl/zowerktdeoverheid/wievormendeoverheid/degemeente

–> Nederlandse democratie; Gedecentraliseerde eenheidsstaat:
http://www.overheid.nl/zowerktdeoverheid/hoewerktdedemocratie

–> Regering: http://www.rijksoverheid.nl/regering#ref-regering
–> Parlement: http://www.parlement.nl/
–> Wetten en regels: http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Informatie over de Gemeente Hellendoorn
–> Algemene website Gemeente Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/
–> Politiek in de gemeente Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/
–> Raadsleden Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/gemeenteraad/raadsleden/
–> College van B&W Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/burgemeester-en-wethouders/b-en-w/
–> Beleidsstukken gemeente Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/beleidsbibliotheek/
–> Begroting gemeente Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/begroting-jaarrekening/
–> Belastingsgids Hellendoorn:
http://www.hellendoorn.nl/docs/belastinggids.pdf
–> Lokale bekendmakingen (o.a. vergunningen)
http://www.overheid.nl/overheidsinformatie/bekendmakingen#/provincie/Overijssel/gemeente/Hellendoorn/zuid/2424m/oost/2102m/zoomniveau/6
–> Informatie voor bedrijven:
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/