Word actief

De PvdA is op zoek naar enthousiaste mensen met een rood hart, die in de gemeenteraad het PvdA geluid willen laten horen.

Of in de schaduwfraktie de gemeenteraadsleden wil ondersteunen.

Als je lid bent of wilt worden van de PvdA en aan onderstaand profiel denkt te voldoen mail dan naar [email protected] of neem contact op met een van de bestuursleden (zie wie is wie).

Fractieprofiel

Algemeen

De PvdA is op zoek naar een enthousiaste fractie, die met verve de sociaaldemocratische uitgangspunten van de PvdA en in het bijzonder met betrekking tot het eigen gemeentelijke verkiezingsprogramma in de praktijk kan uitdragen en verwezenlijken.

Dit uit zich in een fractie:

 • met hart voor sociale zekerheid voor burgers in de gemeente in het algemeen en in het bijzonder voor de kwetsbare groepen;
 • die betrokken is bij de verschillende woonkernen en het platteland van de gemeente Hellendoorn;
 • die zich sterk maakt voor goed(e) onderwijs, educatie en kinderopvang in de gemeente Hellendoorn en deze bereikbaar blijven voor alle groepen in de gemeente;
 • die opkomt voor duurzaamheid;
 • die solidariteit tot uiting brengt in haar eigen functioneren en haar functioneren in de gemeenteraad.

De fractie moet beschikken over een open communicatie, onderling maar vooral met haar leden en burgers. Men is uitstekend in staat om signalen vanuit de samenleving om te zetten in sociaal democratische actiepunten. De fractie communiceert duidelijk, waarom deze standpunten zijn ingenomen en op basis van welke argumenten. De fractie moet beschikken over kennis en ervaring op het gebied van sociale media en deze kunnen toepassen om zichzelf en de PvdA te profileren.

De fractie

De fractie (kandidaten van de ontwerpkandidatenlijst) moet voldoen aan de volgende punten:

 • Vanuit sociaal democratische PvdA waarden heeft de fractie een warme en enthousiaste uitstraling, daarmee onderscheidt men zich van andere partijen.
 • De fractie beschikt gezamenlijk over voldoende ervaring, kennis en affiniteit op de diverse onderwerpen, die in de Hellendoornse samenleving spelen en gaan spelen en kunnen door de fractieleden in de eerder genoemde sociaal democratische waarden van de PvdA vertaald.
 • De fractie is zich bewust van haar dualistische rol en kan hier in de relatie tussen de gemeenteraad en het College van B&W pragmatisch mee omgaan.
 • De fractie kan op de ledenbijeenkomsten zichzelf verantwoorden over haar opstelling betreffende besluitvorming in de gemeenteraad.
 • Gelet op de ontwikkelingen in de komende jaren moet de fractie beschikken over kennis en kunde van de WMO en de AWBZ en deze kunnen vertalen naar haar achterban.
 • Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de kandidatenlijst op basis van individuele kwaliteiten, enthousiasme en betrokkenheid bij de samenleving.
 • De fractie beschikt over leden met voldoende tijd voor het uitvoeren van het raadwerk, vooral tijd om leden en burgers te horen over actuele zaken die spelen. Dit kan men vertalen naar de sociaal democratische waarden van de PvdA en uitwerken in concrete voorstellen in de gemeenteraad.

Eisen waaraan de kandidaten specifiek moeten voldoen

Iedere kandidaat beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.
 • Is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.
 • Heeft een open houding voor ideeën / standpunten van anderen en kan die vertalen in de sociaal democratische waarden van de PvdA.
 • Kan  goed communiceren:  motiveren, argumenteren en enthousiasmeren.
 • Heeft en kritische houding en kan zijn/haar mening tactvol uiteen zetten.
 • Is sociaal vaardig; stelt zich luistervaardig en tactvol op.
 • Kan incasseren en relativeren.
 • Heeft een bindend vermogen en heeft coachende en sturende kwaliteiten: voor ieder fractielid van belang: in het bijzonder voor de fractievoorzitter.
 • Is in staat om zijn/haar kennis te verbreden / verdiepen over onderwerpen die spelen.

Aanvullende eisen waaraan specifiek de Lijsttrekker van de PvdA  moet voldoen

 • De lijsttrekker moet scherp en duidelijk zijn.
 • De lijsttrekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor kiezers.
 • De lijsttrekker moet zichtbaar zijn en goed kunnen debatteren.
 • De lijsttrekker moet  toegankelijk zijn voor de media en in het bijzonder vaardig om kunnen gaan met de sociale media.
 • De lijsttrekker moet over een goed organisatievermogen beschikken en mensen kunnen enthousiasmeren.