Verkiezingsprogramma 2022
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022

Onze plannen voor:

1

1. Woon- en leefomgeving

Wij willen dat onze inwoners de zekerheid krijgen van een betaalbare woning. De PvdA Hellendoorn gaat daarom de komende jaren inzetten op het bouwen van meer woningen voor alle inkomensgroepen,

Ons plan
2

2. Sociaal beleid, werk, economie en inkomen

Het hebben van betaald werk is zeer belangrijk. Het geeft vrijheid en zelfrespect. De gemeente heeft geen directe invloed op de arbeidsmarkt, maar zij kan er wel alles aan doen

Ons plan
3

3. Onderwijs, opvoeding en jeugd

Goed onderwijs is de motor van nieuwe welvaart en economische en persoonlijke groei. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs bereidt

Ons plan
4

4. Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De gemeente moet vooral sociaal zijn en dat blijven. Ook in financieel moeilijke tijden. Mensen die thuis hulp nodig hebben en gebruik maken van de WMO, krijgen die ondersteuning ook.

Ons plan
5

5. Dienstverlening, veiligheid en openbaar bestuur

De PvdA vindt dat de versplintering van de gemeenteraad door de vele politieke fracties een constructieve discussie en kwalitatieve besluitvorming in de weg staat. Ook is het voor de kiezer

Ons plan
6

6. Cultuur, Toerisme en sport

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie, maar spelen ook een belangrijke rol bij participatie en bij de integratie en emancipatie van inwoners. Ook draagt cultuur bij aan het

Ons plan
7

7. Infrastructuur

We zijn voor goed en betaalbaar openbaar vervoer. Niet iedereen heeft een auto en is daarom van de (buurt)bus of trein afhankelijk. We zijn tegen het afstoten van onrendabele buslijnen.

Ons plan

Deel dit