3 maart 2014, Het Centrum Nijverdal | Het Centrum Nijverdal

Van verzorgingsstaat naar meerzelfredzaamheid

De Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA organiseert haar jaarlijkse symposium. Dit jaar spreken we over het thema:

Van verzorgingsstaat naar meerzelfredzaamheid 

Hoe pakken we dit aan?

 

Het in stand houden van de verzorgingsstaat wordt als onbetaalbaar geacht. Daardoor wordt er stevig bezuinigd. Er staan ons vele veranderingen in de zorg voor  jonge en oudere burgers te wachten. Deverzorgingsstaat zal worden omgevormd naar een participatiesamenleving, waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. De gemeenten krijgen een zeer belangrijke rol om dit te realiseren. Willen wij dat als burgers wel? En wat betekent het voor ouderen en mensen met lichamelijke, geestelijke en/of verstandelijke beperkingen die het zonder hulp en ondersteuning niet redden? Er doemen vele onzekerheden op.

Otwin van Dijk, lid van de 2de Kamer voor de PvdA zal zijn visie op al deze veranderingen geven. René de Vent, wethouder in de gemeente Hardenberg zal hierna zijn zienswijze geven vanuit de directe plaatselijke politieke praktijk.  Na de pauze zal er een forumdiscussie plaatsvinden. De middag zal worden geleid door dagvoorzitter Jan Kristen, voormalig gedeputeerde. Naast de sprekers zal ook Mieke Kuik, wethouder in de gemeente Almelo, in het forum plaatsnemen.